اتوماتیک بادی


PNUMATIC AUTOMATIC

  • مدل : W.PA.011

اتوماتیک پرکن پنوماتیکی (قطع کن گاز مایع)

کاربرد
  • مورد استفاده در بسکول های سیلندر پرکنی 2 و 5 و 11 و 50 کیلوئی جهت وزن مایع

موقع نصب به نکات زیر توجه فرمایید:

  1. اتوماتیک را بر روی باسکول وصل کنید
  2. سوپاپ تخلیه هوا را پشت باسکول زیر شاهین قرار دهید
  3. ورودی مایع وصل شود
  4. خروجی مایع (بطرف پرکن) وصل شود
  5. هوا (کمپرسور) را به ورودی اتوماتیک وصل کنید
  6. شلنگ هوا را به زیر اتوماتیک و سوپاپ نصب نمایید
  7. برای هر بار شارژ کردن شستی را فشار دهید.