اینترنال (شیر ، سوپاپ)


INTRNAL VALVE

  • مدل : W.PI.005

شیر سوپاپ "3

کاربرد
  • شیر و سوپاپ جریان اضافی برای استفاده در مخازن سیار و ثابت
  • تریلرهای حمل و مخازن گاز مایع
  • شیر رزروه داخل برای کامیونهای بالک و تانک های سیار

مشخصات
  • بدنه داکتیل
  • محور عمودی و افقی 
  • فنر برگشت و سوپاپ استیل
  • رزوه داخل و خارج "NPTF 3