سوپاپ تخلیه


PRESSURE RELIEF VALVE

  • مدل : W.PS.010 / W.PS.014

سوپاپ تخلیه "1, "1/4 1

کاربرد
  • مورد استفاده در مخازن ثابت جهت کاهش فشار
  • قابل استفاده در روی مخازن 1000 و 1500 گالنی

مشخصات
  • بدنه برنجی
  • محور استیل
  • فنر استیل
  • لوله تخلیه آلومینیمی
  • رزوه NPTF