سوپاپ مخازن سیار و ثابت


PRESSURE RELIEF VALVE

  • مدل : W.PS.020 / W.PS.030

سوپاپ تخلیه "2, "3

کاربرد
  • مورد استفاده در مخازن ثابت و سیار جهت کاهش فشار

مشخصات
  • بدنه داکتیل و برنجی
  • محور استیل
  • رزوه های "2 و "3 NPTF
  • قابل تنظیم P.S.I  250