سوپاپ یکطرفه


BACK PRESSURE CHECK VALVE

  • مدل : W.PF.039 / W.PF.041

سوپاپ یکطرفه "2, "3

کاربرد
  • مورد استفاده به منظور حفاظت از دهانه ورودی مایع
  • سوپاپ یکطرفه و قطع کن سریع