شیر فلکه


GLOBE VALVES

  • مدل : W.PV.023 / W.PV.024

شیر کروی "1/2 و "3/4
"3/4 , "1/2 GLOBE VALVES

کاربرد
  • خطوط تاسیاتی
  • مخازن ذخیره سازی تانک های ثابت
  • لوله کشی در واحدها

مشخصات
  • بدنه داکتیل
  • محور استیل نگیر
  • آب بند گلویی شفت پکینگ با فنر استیل
  • ورودی و خروجی "NPTF 2
  • فشار تست P.S.I  400