شیر مایع کلر


CHILORINE VALVE

  • مدل : W.CL.023 / W.CL.024

کاربرد

  • شیر ورودی و خروجی مخازن کلر مایع