شیر کروی 2


GLOBE VALVE

  • مدل : W.PV.021

شیر کروی "2 
"GLOBE VALVES 2

کاربرد
  • مورد استفاده در خطوط تاسیساتی و تانکرهای حمل گاز مایع
  • برای مخازن ذخیره سازی، تانک های حمل و لوله کشی
  • در واحدهای سیلندر پر کنی گاز مایع

مشخصات
  • بدنه چدن داکتیل
  • محور استیل نگیر
  • آب بندی گلویی پکینگ با فنر استیل
  • ورودی و خروجی "NPTF 2
  • فشار تست P.S.I  400