پرکن شیر


FILLING HEAD

  • مدل : W.PF.030

کاربرد
  • پرکن شیرهای ایرانگازی ø20-ø22