پرکن


FILLING HEAD

  • مدل : W.PF.028 A / W.PF.028 B

کاربرد

  • پرکن سیلندرهای گاز مایع با شیرهای تیپ بوتانی و تیپ پرسی
  • پرکن سیلندرهای 11kg و 2kg