پمپ طبقاتی 213


SIDE CHANNEL PUMP

  • مدل : W.P.213

کاربرد
  • مورد استفاده در تاسیسات های گاز مایع جهت شارژ سیلندر