پمپ طبقاتی


SIDE CHANNEL PUMP

  • مدل : W.PP.424 / W.PP.426

کاربرد
  • مورد استفاده در تاسیسات های گازمایع جهت شارژ سیلندر و تخلیه و بارگیری مخازن سیار و ثابت