پمپ فشار پره ای


PUMP

  • مدل : W.PP.014

کاربرد
  • برای مایعات رقیق و گازهای مایع شده برای شارژ سیلندرهای گاز مایع 11 کیلویی و 2 کیلویی

مشخصات
  • مکش خروجی "1/2 و "1/1
  • کوپل با الکتروموتور RPM 2800 ex    3-4 Hp
  • مکانیکال ژاپنی و یا طبق سفارش