پمپ 2


PUMP 2

  • مدل : W.PP.002

پمپ "2
"PUMP 2

کاربرد
  • پمپ تخلیه برای سیستم ها و تانکرهای بالک

مشخصات
  • مکش و دهش "NPTF 2
  • تعداد پره 10 عدد
  • مکانیکال ژاپنی