پمپ 3


PUMP 3

  • مدل : W.PP.003

پمپ "3
"PUMP 3

کاربرد
  • پمپ تخلیه برای سیستم ها و تانکرهای بالک

مشخصات
  • مکش و دهش "NPTF 3
  • تعداد پره 10 عدد
  • مکانیکال ژاپنی
  • مقدار تخلیه 9500 کیلوگرم گاز مایع در ساعت
  • کوپل با الکتروموتور 750RPM ex 10 HP