کوپلینگ (اتصال سریع)


COUPLING

  • مدل :

کاربرد
  • سرشیلنگ های هوا و مایع

مشخصات
  • بدنه برنجی
  • هر دو طرف سوپاپ دار
  • سایر "NPTF 2 1/2